Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lars Wallin

Lars Wallin är barnsjuksköterska och professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, där han leder forskningscentrumet Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS).

Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor

Den här boken knyter ihop två centrala ämnen som ofta hanteras separat: vetenskap och tillämpningen av kunskap i det praktiska vårdarbetet.

Läs mer