Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Donald W Winnicott

Lek och verklighet

"Synen på leken som något av det allvarligaste vi kan ta oss för är inte Winnicott den förste att föra fram. Men han sätter in leken och lekförmågan i ett teoretiskt sammanhang som är starkt fruktbart för vårt tänkande." Så skriver Johan Cullberg i förordet till denna klassiker inom psykoanalysen.

Läs mer