Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sofia Viotti

Sofia Viotti är leg. psykolog och har en egen psykoterapimottagning, utbildar i compassionfokuserad terapi (CFT) och arbetar med att införa medkänsla på organisations- och samhällsnivå. 

Sofia Viotti föreläser inom Psykologisk hållbarhet i arbetslivet | Stress och utmattning | Meditation | Mental träning
Boka föreläsning/kontakt: sofia@viottipsykologi.se, sofiaviotti.com

Titlar av Sofia Viotti