Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Erika Tengrud

Erika Tengrud är speciallärare med inriktning på matematikutveckling och arbetar med elever från förskoleklass till årskurs 6 i Trelleborg och Malmö.

Lärare Gör Problemlösning

Problemlösning ger dig som lärare bra problemuppgifter till alla i klassen. Med hjälp av det här materialet får du på ett enkelt och lekfullt sätt in mer problemlösning i din undervisning, både i mindre grupper och i helklass. Uppgifterna är indelade i olika matematiska områden så att du lätt kan använda dem som komplement till klassens basläromedel.  

Läs mer