Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Josefin Thorsten

Josefin Thorsten är förstelärare i matematik och arbetar i åk 1-3 på en skola i Nyköping. Hon strävar efter en undervisning där alla elever finner glädje och självförtroende i matematik.

Lärare Gör Praktisk matematik

Praktisk matematik innehåller elevaktiva och kreativa matematiklektioner som passar alla elever. Eleverna bygger förståelse genom att upptäcka, finna samband och lära tillsammans. Det ger eleverna en känsla av att lyckas och tro på sin förmåga vilket ger dem ett självförtroende i matematik.

Läs mer