Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Marit Sahlström

Marit Sahlström är författare och pedagog har arbetat länge med elever i behov av särskilt stöd, bland annat som livskunskapspedagog inom gymnasiet och under tio år i projektet Oneeighty - en digital stödinsats för hemmasittande elever. Hon arbetar nu som handledare och fortbildare på Magelungen Utveckling.

Lärpocket Resursskola

Den här boken behövs för att vi idag har en skola som inte fungerar för alla och där kan resursskolan vara en väg till framgång. Den här boken bidrar med kunskap om begreppet resursskola och har tips på hur arbetet kan organiseras.

Läs mer