Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Marianne Sondén

Gnugga

Gnugga är övningsböcker i ordkunskap, stavning och språklära. De är lätta att jobba med på egen hand och för varje bok blir uppgifterna något svårare. Återkoppling och repetition löper som en röd tråd genom hela serien. Böckerna är i första hand avsedda för elever med svenska som modersmål, men kan också användas av elever som läser svenska som andraspråk. 

Läs mer