Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Christopher Svensson

Christopher Svensson är leg. psykolog, idrottspsykologisk rådgivare och en av grundarna till teamkonceptet Team Pro. Han har initierat och projektlett forskningsstudier inom arbetspsykologi och utvecklar forskningsbaserade arbetspsykologiska metoder och koncept.

En liten bok om mål

Många upplever att uppsatta mål i arbetet är svåra att begripa, inte följs upp, inte känns relevanta eller meningsfulla, är för många och motsäger varandra – eller att de rentav inte existerar överhuvudtaget. Samtidigt visar forskning om mål i arbetslivet att målarbete är ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress och påverka prestationer positivt.

Läs mer