Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bo Sigrell

Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi

Det har länge saknats en modern och lättillgänglig lärobok i psykoanalytisk psykoterapi. Bo Sigrell ger här en levande bild av psykoterapin som en komplicerad och fascinerande process mellan en engagerad och utbildad specialist och en hjälpsökande människa. Genom en mångfald av kliniska exempel baserade på Sigrells långa erfarenhet blir de teoretiska resonemangen lätta att förstå.


Boken inled...
Läs mer