Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Björn Sahlin

Björn Sahlin, f.d. tidskriftsredaktör och bokförläggare, har skrivit om Söderbergs debutbok Förvillelser och medarbetat i nyutgåvan av Hjalmar Söderbergs samlade skrifter. I artikel- och bokform har han även behandlat Emanuel Swedenborg, Harry Martinson, Poul Bjerre och Amelie Posse. 

Märta och Hjalmar Söderberg

Överklassflickan Märta Abenius blev författaren Hjalmar Söderbergs första hustru och mor till tre av hans barn. Efter tio års äktenskap tvångsintogs hon på sinnessjukhus. Genom citat ur brev, sjukhusjournaler och andra källor skildras detta kvinnoöde från början av förra århundradet.

Läs mer