Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna Sandell

Anna Sandell är fil dr vid Malmö högskola, numera Skolinspektionen.

Flerspråkighet i skolan

I Flerspråkighet i skolan diskuteras flerspråkiga barns och ungdomars språkutveckling och hur deras skolgång påverkas av flerspråkigheten. Här delar lärare och skolledare med sig av sina erfarenheter av undervisning, och läsaren också får ta del av föräldrars och elevers förväntningar och upplevelser.

Läs mer