Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna Malmquist Saracino

Anna Malmquist Saracino, socionom, leg. psykoterapeut,handledare och lärare i psykoterapi. Hon arbetar i ett späd- och småbarnsteam inom BUP Mellanvård sydost i Stockholm. I sin privata praktik arbetar Anna med psykoterapi, handledning och utbildning.

Gruppens potential

Den här boken ger en teoretisk grund och praktisk vägledning i att leda och utveckla gruppbehandling där utbytet mellan deltagarna står i centrum. Författarna förklarar hur grupprocesser och gruppdynamik kan användas för att främja förändring. De går igenom vad som är verksamt i gruppbehandling och vad man behöver tänka på när man startar en grupp. 

Läs mer