Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Christoffer Rahm

Christoffer Rahm är forskare vid Karolinska Institutet och chefsöverläkare i psykiatri. Han har lång erfarenhet av att undervisa och handleda, mestadels läkare på olika nivåer, men också psykologer, sjuksköterskor och forskarstuderande. Han tilldelades 2015 års kursboksstipendium från Natur & Kultur.

Christoffer Rahm föreläser inom Pedofili och andra sexuella avvikelser | Neurovetenskapliga aspekter i psykiatri | Tvångsvård | Patientsäkerhet
Boka föreläsning/kontakt: christofferrahm@hotmail.com

Neurovetenskaplig psykiatri

Denna nydanande grundbok i psykiatri sammanför den klassiska medicinska psykiatrin med modern neurovetenskap. Här omsätts de senaste decenniernas vetenskapliga insikter till kliniskt relevant praktik.

Läs mer