Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tomas Riad

Tomas Riad är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Han forskar om språkets ljudsystem, med särskild inriktning på prosodin i svenska och andra germanska språk. Tomas har haft en central roll i projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Sedan 2011 är Tomas ledamot i Svenska Akademien.

Explicit ordundervisning

Ordförrådets storlek har ett starkt samband med läsförmåga och framgång i skolan. Ett systematiskt ordarbete är därför centralt i undervisningen av nyanlända elever. Boken ger exempel på planering och metoder för arbete att utveckla elevernas ordförråd relaterat till skolans alla ämnen.

Läs mer