Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Eva Österberg

Eva Österberg ar varit professor i historia vid både Uppsala och Lunds universitet. Hon är kultur- och socialhistoriker som ofta studerat teman över långa tidsaxlar, till exempel kriminalitet, våld, kvinnors villkor, vänskap och tystnader. Bland hennes böcker för en vidare publik märks Vänskap – en lång historia och Tystnader och tider. Hon är medlem av flera vetenskapliga sällskap och mottagare av en rad vetenskapliga priser. Hon är hedersdoktor vid Oslo universitet och vid Linneuniversitetet i Växjö.

De små då

Barn är ofta förbisedda i historien. Den förhärskande synen bland historiker har varit att barn länge betraktades som små vuxna, en sorts billig arbetskraft. Men med avstamp i handlingar från det medeltida Sverige, som låter oss komma vanligt folk mycket nära, visar Eva Österberg tvärtom att man alltid haft en förståelse för barnens särart, av deras behov av särskild ömhet och vård, och försökt att agera därefter.

Läs mer