Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Eva Öhrström

Eva Öhrström är musikforskare och professor emerita vid Kungliga Musikhögskolan. I sin forskning har hon främst sysslat med kvinnligt musicerande i salonger. Hon har också skrivit biografier över Elfrida Andrée och Adolf Fredrik Lindblad. För förstnämnda biografi mottog hon Axel Hirschs pris av Svenska Akademien.

Alla fredagsaftnar samlades man

Det finns ett bostadsrum som betytt mer för historien än något annat, och det är salongen.

Läs mer