Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ann Örhammar

Ann Örhammar, leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Ann har arbetat främst som behandlare och psykoterapeut inom vuxenpsykiatrin i Stockholm. Nu är hon verksam i privat praktik med psykoterapi, handledning och utbildning.

Gruppens potential

Den här boken ger en teoretisk grund och praktisk vägledning i att leda och utveckla gruppbehandling där utbytet mellan deltagarna står i centrum. Författarna förklarar hur grupprocesser och gruppdynamik kan användas för att främja förändring. De går igenom vad som är verksamt i gruppbehandling och vad man behöver tänka på när man startar en grupp. 

Läs mer