Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gisela Nyberg

Gisela Nyberg är utbildad lärare i idrott och engelska. Hon har forskat i cirka 20 år och har lång erfarenhet inom interventions- och implementeringsforskning (forskning där man genom att införa åtgärder eller genomföra olika aktiviteter kan få fram nya resultat), där Gisela Nyberg initierat, genomfört och utvärderat projekt för att främja goda mat- och rörelsevanor hos barn, ungdomar och familjer. Gisela Nyberg har även forskat kring fysiska aktivitetsmönster hos ungdomar och samband mellan fysisk aktivitet, stillasittande och hjärnhälsa, det vill säga kognitiva funktioner, psykisk hälsa och akademisk prestation hos ungdomar.

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Fysisk aktivitet gynnar lärande och psykiskt välbefinnande, men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. Fysisk aktivitet och hjärnhälsa går konkret igenom hur skolor kan ge alla elever möjlighet till fysisk aktivitet inom ramen för skolvardagen och vilka positiva effekter detta kan ge. 

Läs mer