Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Eva Norén Selinus

Eva Norén Selinus är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och har arbetat kliniskt inom barnpsykiatrin i drygt 20 års tid. Hon har skrivit en avhandling om ADHD och psykosociala problem hos barn och ungdomar, och har föreläst och undervisat i många olika sammanhang inom sitt ämnesområde, bland annat för läkarstudenter, farmaceuter, poliser, föräldrar och skolpersonal. Eva Norén Selinus har numera inriktat sin forskning på betydelsen av fysisk aktivitet, kost och andra livsstilsfaktorer för barn och ungdomar med ADHD.

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Fysisk aktivitet gynnar lärande och psykiskt välbefinnande, men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. Fysisk aktivitet och hjärnhälsa går konkret igenom hur skolor kan ge alla elever möjlighet till fysisk aktivitet inom ramen för skolvardagen och vilka positiva effekter detta kan ge. 

Läs mer