Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Camilla Nilvius

Camilla Nilvius är lektor i pedagogik på Institutionen för pedagogik och lärande vid Linnéuniversitet. Camilla har över 25 års erfarenhet som klasslärare och speciallärare i åk F-3. 2022 disputerade hon med en avhandling om Response to Intervention i svensk skolkontext. (Foto: Jens C Hilner)

ABC-klubben Ljuda och läs

Ljuda och läs är en läsebok med långsam progression som stöttar eleven i läsinlärningen, och är tänkt att användas parallellt med Den magiska kulan A i ABC-klubben. Boken kan även användas fristående från ABC-klubben för den första avkodningsträningen.

Läs mer