Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lisa Molin

Lisa Molin arbetar som lektor vid Center för skolutveckling i Göteborg. Hon har en bakgrund som högstadielärare i svenska, engelska och samhällskunskap och disputerade 2020 med sin avhandling Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet. Lisa har under många år drivit utvecklingsarbete inspirerat av TCRWP i Göteborgs stad. 

Läs- och skrivundervisning som gör skillnad

Anna Månsson Nylund undervisar flerspråkiga elever på lågstadiet. I den här boken beskriver hon sin läs-och skrivundervisning utifrån Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP).

Läs mer