Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lennart Melin

KBT inom psykiatrin

Här beskrivs hur KBT kan tillämpas vid de vanligaste psykiatriska tillstånden. I denna uppdaterade och utvidgade utgåva har nya kapitel tillkommit, bland annat om fallformulering, spelberoende, internetbehandling samt KBT och psykofarmaka.

Läs mer