Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jeanne Marecek

Jeanne Marecek är fil. dr i psykologi och professor i psykologi vid Swarthmore Collage, USA. Hon har skrivit böcker med inriktning på genusfrågor i psykologi.

Genus och kultur i psykologi

Jämställdhet, kulturella skillnader och samhälleliga orättvisor har debatterats flitigt under de senaste decennierna. Inom psykologiämnet har en ökad kunskap om genus, etnicitet, sexualiteter och andra sociala kategorier växt fram. Boken går igenom och diskuterar grunderna inom dessa nyskapande psykologiska teorier och metoder: kulturpsykologi, feministisk psykologi och kritisk psykologi.

Läs mer