Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Carina Moen

Carina Moen är socionom och nationell utbildare inom metoden No Power No Lose vid Statens Institutionsstyrelse.

Beteendeproblem inom HVB- och ungdomsvård

Beteendeproblem och konflikter kan försvåra möjligheterna att ge omvårdnad och stöd inom HVB- och ungdomsvård. Genom lågaffektivt bemötande kan personalen säkerställa en trygg miljö med goda relationer till de boende. Arbete med ensamkommande barn och ungdomar inom HVB fokuseras särskilt, liksom specifika utmaningar inom ungdomsvården.

Läs mer