Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jenny Lindvall

Lärare Gör Sagoskogen

Sagoskogen är mycket omtyckt och använt material som nu reviderats utifrån de ändrade kursplanerna. Med hjälp av Sagoskogen utgår ni från de kortare texter som är kopplade till en viss bokstav eller skapar egna texter. Dessa bokstavssagor används sedan i lästräningen. Tillsammans skapar ni en fantasivärld där Sagoskogen med dess invånare växter fram.

Läs mer