Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ingrid Kristoffersson-Rosin

Ingrid Kristoffersson-Rosin är socionom med utbildning inom KBT och PDT, verksam som case manager vid socialförvaltningen i Stockholms stad. Hon arbetar med att förbättra vård och stöd för personer med social utsatthet och samsjuklighet.

Beroende i praktiken

Beroende i praktiken har ett praktiknära innehåll som ger konkreta redskap för förhållningssätt och bemötande och riktar sig till dig som i ditt nuvarande eller blivande yrke möter personer med beroende och deras anhöriga som socionom, boendestödjare, anhörigkonsulent, hälsopedagog, psykolog eller läkare.

Läs mer