Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Camilla Kallenbäck

Camilla Kallenbäck är leg. arbetsterapeut och har en fil.mag. i klinisk medicinsk vetenskap. Hon har arbetat med handledning och utbildning inom TBA och PBS de senaste femton åren med barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum och ADHD och/eller beteendeproblem.

Camilla Kallenbäck föreläser inom Positivt beteendestöd (PBS) | Beteendeproblem | Bemötande
Boka föreläsning/kontakt: camilla@beteendebyran.com, beteendebyran.com

Från beteendeproblem till livskvalitet

Vid beteendeproblem finns det sällan snabba lösningar och bara ett enkelt svar. Vi behöver stanna upp och ta reda på varför problemen uppstår och hitta långsiktiga åtgärder för både personen och omgivningen. Denna praktiska handbok är skriven för alla som vill förebygga eller arbeta med beteendeproblem och främja god livskvalitet. 

Läs mer