Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Olof Johansson

Olof Johansson är senior professor i statsvetenskap och verksam vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Han medverkar i en grupp för ett nationellt forskarstöd inom regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola. Johansson arbetar med olika forskningsprojekt kopplade till skolans ledning och styrning för ökad måluppfyllelse. Han är även ledamot av styrelsen för UCEAs internationella Centrum ’The Study of Ethics and Leadership” som är placerat vid University of Western Ontario.

Titlar av Olof Johansson