Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ann-Sofie Jägerskog

Ann-Sofie Jägerskog är fil.dr i ämnesdidaktik med inriktning mot SO-ämnen och är verksam som lektor vid Stockholms universitet. Hon är också aktiv inom Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS), där hon leder undervisningsutvecklande ämnesdidaktiska forskningsprojekt.

Undervisningsutmaningar F-6

Vad är svårt att få våra elever att lära sig? Varför? Hur kan vår undervisning utvecklas för att möta utmaningarna? Författarna erbjuder här tänkesätt, konkreta redskap och en stegvis arbetsgång för att systematiskt ringa in och ta sig an de ämnesdidaktiska undervisningsutmaningar som uppstår i klassrummen.

Läs mer