Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sara Hjelm

Sara Hjelm är utvecklingsledare i Göteborgs Stad Utbildning.

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap

Frågan om forskningsförankring är högaktuell i den svenska skoldebatten och det hänvisas flitigt till olika texter och artiklar.  I Nyckeltexter i utbildningsvetenskap har skolutvecklarna Eva Hartell, Sara Hjelm och Per Kornhall samlat och översatt ett urval av dessa nyckeltexter, skrivna av världens ledande skolforskare, i en och samma volym.

Läs mer