Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ulla Gurner

Dirigent saknas i vård och omsorg

Äldre personer som samtidigt har flera sjukdomar, så kallade multisjuka, och skröpliga äldre med olika funktionsnedsättningar hamnar ohjälpligt i kläm i dagens specialiserade vård- och omsorgssystem. En mängd olika insatser görs för äldre som har sammansatta behov, men det sker utan samordning. En dirigent saknas! Kostnaderna är höga - kvaliteten är ändå ofta låg.

Läs mer