Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Marie Grafström

Marie Grafström har en fil.kand. i psykologi samt en master of science i TBA och autism. Hon har arbetat med handledning och utbildning inom TBA och PBS de senaste femton åren med barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum och ADHD och/eller beteendeproblem.

Marie Grafström föreläser inom Positivt beteendestöd | Bemötande vid beteendeproblem | Kommunikation 
Boka föreläsning/kontakt: marie@beteendebyran.com beteendebyran.com

Från beteendeproblem till livskvalitet

Vid beteendeproblem finns det sällan snabba lösningar och bara ett enkelt svar. Vi behöver stanna upp och ta reda på varför problemen uppstår och hitta långsiktiga åtgärder för både personen och omgivningen. Denna praktiska handbok är skriven för alla som vill förebygga eller arbeta med beteendeproblem och främja god livskvalitet. 

Läs mer