Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ingrid Flygare

Ingrid Flygare är illustratör och författare och har medverkat i strax under hundratalet böcker och läromedel. Ingrid har arbetat med barnkultur på många andra sätt genom workshops, spel, föreläsningar och strävar alltid efter att se saker ur barnens perspektiv.

Förskolegänget

Barnen i Förskolegänget ställs inför en rad situationer på förskolan som ger upphov till dramatik och stora känslor. Tillsammans med pedagogerna Pim och Sissi tar Kiko, Rami, Leo, Maja, Lo och Fia hjälp av olika strategier för att lösa sina dilemman.

Läs mer