Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Atle Dyregrov

Atle Dyregrov, fil.dr, är professor vid Centrum för krispsykologi, Universitetet i Bergen, och arbetar även på Kliniken för krispsykologi. Han har arbetat i närmare 40 år som forskare och klinisk psykolog med sorg och behandling av komplicerad sorg.

Sorg och komplicerad sorg

Denna antologi ger en introduktion till begreppet komplicerad sorg och beskriver skillnaden mot vanlig sorg, de vanligaste formerna av komplicerad sorg hos vuxna och barn samt hur de olika tillstånden kan behandlas psykoterapeutiskt. Den tar även upp insatser vid större katastrofer.

Läs mer