Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jim Cummins

Jim Cummins är världens ledande forskare om flerspråkiga elever. Cummins är professor emeritus vid University of Toronto i Kanada, samt adjungerad professor vid Åbo Akademi i Finland. Det här är första gången Cummins skriver direkt för en svensk läsekrets.

Flerspråkiga elever

Med stöd i svensk och internationell forskning förklarar Jim Cummins, världens ledande forskare på området, vad lärare kan göra för att hjälpa flerspråkiga elever att lyckas. Boken Flerspråkiga elever - effektiv undervisning i en utmanande tid stakar därmed ut vägen mot en likvärdig skola.

Läs mer