Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Erik Cardelús

Erik Cardelús är universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot språk vid Stockholms universitet. Han är leg. lärare i svenska, moderna språk, historia och pedagogik. Sedan tre decennier har han arbetat inom skolan och högskolan.

Erik Cardelús föreläser inom Studiemotivation | Professionsutveckling | Litteraturdidaktik
Boka föreläsning/kontakt: erik.cardelus@su.se

Lärarliv i litteraturen

Lärarliv i litteraturen är en antologi om gestaltningar av lärare i samtidslitteraturen. Med läslusten som drivkraft skapar och uppmuntrar bokens texturval och romananalyser till kollegiala samtal och fördjupade reflektioner kring dagens läraryrke.

Läs mer