Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sebastian Björnhammer

Sebastian Björnhammer är doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Han arbetar som projekt- och utvecklingsledare inom Kunskapsskolan och är koordinator vid Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

Undervisningsutmaningar F-6

Vad är svårt att få våra elever att lära sig? Varför? Hur kan vår undervisning utvecklas för att möta utmaningarna? Författarna erbjuder här tänkesätt, konkreta redskap och en stegvis arbetsgång för att systematiskt ringa in och ta sig an de ämnesdidaktiska undervisningsutmaningar som uppstår i klassrummen.

Läs mer