Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mats Björling

Mats Björling, fil.kand., leg. psykoterapeut, gruppsykoterapeut och handledare. Han har förestått en psykoterapeutisk mottagning för missbruksfrågor inom Stockholms stad. Numera är Mats privatpraktiserande psykoterapeut och handledare.

Gruppens potential

Den här boken ger en teoretisk grund och praktisk vägledning i att leda och utveckla gruppbehandling där utbytet mellan deltagarna står i centrum. Författarna förklarar hur grupprocesser och gruppdynamik kan användas för att främja förändring. De går igenom vad som är verksamt i gruppbehandling och vad man behöver tänka på när man startar en grupp. 

Läs mer