Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Margareta Brogren

5 undervisningspraktiker i matematik

I boken 5 undervisningspraktiker i matematik - för att planera och leda rika matematiska diskussioner är problemlösning centralt. Författarna tar utgångspunkt i ny evidensbaserad forskning om hur lärare kan planera och genomföra rika klassrumsdiskussioner för att uppnå både högt ställda lärandemål och utgå från elevernas egna arbeten. Boken innehåller flera konkreta exempel. 

Läs mer