Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Louise Bringselius

Louise Bringselius är en av Sveriges ledande forskare inom tillit och var forskningsledare för den statligt tillsatta Tillitsdelegationen. Hon är lektor och docent i organisation och ledning vid Lunds universitet, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, författare, fristående kolumnist i Sydsvenska dagbladet samt flitigt anlitad som föreläsare och rådgivare.

Tillitsprincipen

Ökade krav på dokumentation, uppföljning, rapportering och standardisering präglar yrkeslivet idag. Syftet är att säkerställa goda resultat – men baksidan är att själva kontrollerandet tar fokus från kärnuppgifterna. Inte minst riskerar detaljstyrning att urlaka den inre motivationen och omdömet genom att signalera misstro mot vår kompetens.

Läs mer