Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lotta Bratt Becker

Lotta Bratt Becker är socionom med en masterexamen inom socialt arbete. Hon har arbetat som chef och medarbetare inom socialtjänsten, bland annat med projekt för att få samhällsaktörer inom socialvård och omsorg att samarbeta kring individer med komplexa behov.

Beroende i praktiken

Beroende i praktiken har ett praktiknära innehåll som ger konkreta redskap för förhållningssätt och bemötande och riktar sig till dig som i ditt nuvarande eller blivande yrke möter personer med beroende och deras anhöriga som socionom, boendestödjare, anhörigkonsulent, hälsopedagog, psykolog eller läkare.

Läs mer