Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ida Brandtzaeg

Ida Brandtztæg är psykolog och håller kurser om Trygghetscirkeln över hela Skandinavien.

Se barnet inifrån

Se barnet inifrån riktar sig till dig som är verksam inom förskolan eller som går förskollärarutbildningen. Med hjälp av anknytningsteori och den så kallade Trygghetscirkeln förklarar Brandtztæg, Torsteinson och Øiestad hur man i förskolan kan komplettera den trygghet barn får av sina föräldrar under den viktiga förskoletiden. 

Läs mer