Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Görel Bråne

Att bedöma demens med GBS-skalan

GBS-skalan, som används i många länder, är ett konkret svenskt instrument för bedömning av demenssjukdomar. Denna bok är en lättillgänglig introduktion i hur skalan med dess variabler och skalsteg tillämpas. Här visas hur en GBS-intervju genomförs och observationer görs för att värdera intellektuella och emotionella funktioner, förmåga att utföra aktiviteter i dagligt liv och symtom som är vanliga vid demens.

Läs mer