Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bella Berg

Bella Berg är leg. psykolog, STP-psykolog och beteendeanalytiker. Hon har i många år arbetat med barn med NPF och andra funktionsnedsättningar kring färdighetsträning, utmanande beteenden, föräldrastöd och handledning till skolor samt föreläser på olika universitet. Hon är nu handledare och utbildare och ansvarar för personalutbildning i ACT inom Habilitering & Hälsa i Stockholm.

Bella Berg föreläser inom Autism | Inlärningsteori | ACT | Problembeteenden | Färdighetsträning
Boka föreläsning/kontakt: bella.berg66@gmail.com

Titlar av Bella Berg