Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jonas Bond

Jonas är utbildad grundskollärare 4–9 i matematik, NO-ämnena och svenska. Har arbetat som lärare sedan 2010, i huvudsak på mellanstadiet. Efter flera år på Södermalmsskolan är Jonas numera verksam i Göteborg.

Flex matematik

Flex matematik ger dig undervisning på ett helt nytt sätt. Tryckt och digitalt i en tydlig kombination som skapar interaktivitet, delaktighet och motivation. 

Läs mer