Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Daniel Berglind

Daniel Berglind är docent i folkhälsovetenskap vid Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet och handläggare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm. Hans forskningsintresse rör bland annat hur strukturella förändringar i samhället kan öka fysisk aktivet på populationsnivå och hur det påverkar folkhälsan samt hur förbättrade ute- och innemiljöer på förskolor och skolor kan öka barns fysiska aktivitet. Daniel arbetar även med att utveckla digitala plattformar för att kunna mäta levnadsvanor med objektiva metoder på populationsnivå, och är en flitigt anlitad föreläsare.

Fysisk aktivitet i förskolan

Förskolan är en samhällsarena som når nästan alla barn, oavsett socioekonomisk tillhörighet, och här finns därför en unik möjlighet att lägga grunden för hälsosamma vanor för fysisk aktivitet tidigt i barndomen. Detta minskar sjukdomsbördan i samhället på sikt, eftersom tidigt introducerade vanor tenderar att bestå genom livet.

Läs mer