Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lena Aronsson

Lena Aronsson är fil.dr. i förskoledidaktik och universitetslektor vid Stockholms universitet. Lena har en bakgrund i förskolan där hon arbetat många år som förskollärare och rektor samt med pedagogisk utveckling både i arbetslag och på förvaltningsnivå.

Neuropedagogik i förskolan

Förskolan måste kunna undervisa både gruppen och individen. För att klara av det behövs en mångfald av teorier om kunskap och lärande. Här fyller neuropedagogiken en viktig funktion för att bredda perspektiven.

Läs mer