Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Klas Andersson

Klas Andersson är filosofie doktor i samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Klas Andersson forskar om skolutveckling och om hur skolan påverkar medborgarkompetensen bland unga medborgare. Han har lång erfarenhet av att undervisa på lärarutbildningen och en bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap.

Att organisera för skolframgång

Hur kan det egentligen komma sig att det finns stora variationer i elevernas resultat mellan olika skolor? Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra? Att organisera för skolframgång handlar om skolor som lokala organisationer och om hur verksamheten på en skola kan organiseras för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Läs mer