Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Karin Alnervik

Utbildningsvetenskap för förskolan 2 utg

Detta är en omarbetad version av den populära Utbildningsvetenskap för förskolan som innehåller flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupning. 

Läs mer