Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna Almqvist

Anna Almqvist är journalist och lärare i svenska för invandrare och i svenska som andra språk.

Tackla

Tackla är en serie övningshäften i svenska och svenska som andraspråk som tränar ordkunskap, läsförståelse och språklära. Inom vart och ett av de tre områdena finns häften på olika nivåer. Nivåerna kallas pister och börjar med den enklaste gröna som följs av blå, röd och svart.

Läs mer